Bình Định - hội tụ những tinh hoa võ học

By Trần Hoa Khá

  alt   

                                            Trầm tích - ảnh: Hoa Khá                                                             

Bình Định - hội tụ những tinh hoa võ học

Trần Hoa Khá

Từ ngày 1 đến ngày 4.8.2010 tại Bình Định đã diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ III năm 2010 với sự tham gia của gần 70 đoàn võ thuật với khoảng 1000 võ sư võ sĩ đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hơn 20 đoàn võ thuật cổ truyền các tỉnh thành phố trong cả nước. Đến Bình Định là đến với những hội tụ tinh hoa võ học của miền đất Võ.

More...

Mối quan hệ giữa nhiếp ảnh và thơ

By Trần Hoa Khá

MỐI QUAN HỆ GIỮA NHIẾP ẢNH VÀ THƠ

Trần Hoa Khá

alt                             

    Nắng sớm trên sông - Ảnh: Hoa Khá

       Trong quá trình tư duy sáng tạo của người nghệ sĩ đồng thời trong cảm thụ các loại hình nghệ thuật khác luôn có sự gắn bó và bổ sung cho nhau để từ đấy người nghệ sĩ tự hoàn thiện và nâng cao thêm vốn hiểu biết với những khả năng phát hiện cuộc sống. Cũng trong quá trình này sẽ tạo nên mạch cảm xúc và gây men cảm hứng sáng tạo được khơi nguồn từ các loại hình nghệ thuật khác.

More...