Đọc và suy ngẫm

By Trần Hoa Khá

Đọc và suy ngẫm

      Cuộc sống quanh ta luôn chuyển động không ngừng. Giữa cái Thiện - Ác Đẹp - Xấu... đan xen nhau mà vì thế tồn tại. Tuy nhiên là con người ai không từng mắc phải sai lầm trong cuộc sống nhưng điều quan trọng hơn cả là chúng ta biết chấp nhận và sửa đổi mình để sống tốt đẹp hơn. Đó mới thật sự là vấn đề mà tôi muốn chia sẻ cùng bạn qua 2 mẫu chuyện tôi đã sưu tầm sau đây.    

More...